onsdag 9. april 2014

Ikke bare et framsideproblem

Det er en gjengs oppfatning i bransjen at universell utforming er noe som framsideutvikleren tar seg av. Så lenge denne gjør jobben sin skikkelig er tilgjengelighet en selvfølge. Feil! Alle som er involvert i web-utvikling har sin del av ansvaret for hva som presenteres brukeren.

Et enkelt eksempel

På FINN eiendom finnes et produkt som heter Ukens bolig. Det er noe megleren kan betale litt ekstra for, så vil annonsen vises over resultatlisten. Da jeg nylig gjorde noen endringer på dette produktet la jeg merke til at meglerens logo hadde alt-teksten "Logo" (teksten som kommer frem hvis et bilde ikke kan vises). Teknisk sett er ikke dette en feil fordi det obligatoriske attributtet var fylt ut, men innholdet er verdiløst. I stedet for å fortelle brukeren at det her skulle vært en logo der burde vi heller ha skrevet navnet på meglerkontoret.

Eksempel på intetsigende alt-tekst
Her burde den assosierte teksten være "Foss & Co".

Enkel sak, tenkte jeg, og prøvde å finne attributtet med navnet på kontoret. Jeg fant det ikke. Jeg gravde meg stadig dypere ned java-laget for å finne ut hvordan navnet kunne hentes opp til siden. Det viste seg til slutt at for å få til dette måtte database-prosedyrene skrives om. Da er det ikke lenger en enkel sak for en dum framsideutvikler.

Tenk tilgjengelighet i alle ledd

Skal man sikre god tilgjengelighet må alle involverte tenke på tilgjengelighet. Produktsjefen må tillate den ekstra tiden det tar å kvalitetssikre produktet. Designeren må velge farger med nødvendige kontraster, interaktivitet som tillater navigasjon med både mus, fingre og tastatur og alt det andre en tilgjengelig side krever. Backend-utvikleren må sørge for å få de nødvendige data oppover gjennom lagene. Til slutt må framsideutvikleren legge siste hånd på verket og sørge for at alle krav tilfredsstilles.

Hvis framsideutvikleren på egenhånd skal sørge for universell utforming på en løsning som er designet for alt annet, vil han fort føle seg som denne eksperten som skal tegne røde streker med blått blekk.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar